BİLSEM taban ve baraj puanları açıklandı, hesaplama nasıl yapılır?

BİLSEM taban ve baraj puanları açıklandı, hesaplama nasıl yapılır?

Grup tarama yöntemi ile ilkokuldaki özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi için yapılan BİLSEM sınavının sonuçlarının belli olmasının ardından baraj puanlar açıklandı. Buna göre puanlar sınıf düzeylerine ve yetenek alanlarına göre farklılık gösteriyor.

BİLSEM Taban Puanları Açıklandı

İlköğretim öğrencilerinin özel yeteneğe sahip olanlarını tespit etmek amacıyla yapılan BİLSEM sınavı, devlete bağlı özel eğitim kurumlarına öğrencilerin alınmasını sağlıyor. BİLSEM puanlarının yakın zamanda açıklanmasının ardından taban puanlar da açıklandı. Buna göre 1’inci sınıflar için genel zihinsel yetenek alanı 500 puan olurken, resim yetenek alanında 460, müzik yetenek alanında da 460 puan belirlendi. 2’nci sınıf düzeyinde ise genel zihinsel yetenek alanı 510 puan, resim ve müzik yetenek alanları da 480 puan oldu. 3’üncü sınıflarda ise genel zihinsel yetenek alanı 520 puan, resim ve müzik yetenek alanı puanları ise 500 puan olarak belirlendi.

BİLSEM puanlarının hesaplanmasında ise grup tarama sınavında 1’inci sınıflara 60, 2 ve 3’üncü sınıflara ise 70 soru soruluyor. Buna göre her doğru cevap 10 puan olarak kabul ediliyor. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 11 Kasım 2020 tarihinden geçerli olacak şekilde giriş belgelerini kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden alabiliyorlar. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanacak öğrenciler 2021 – 2022 yıllarında ise eğitime başlayacaklar.

BİLSEM Sınavı Nedir?

Dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de özel yeteneğe sahip olan çocukların belirlenmesi için özel sınav yöntemi uygulanıyor. BİLSEM kısa adıyla bilinen Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi özel yetenekleri olan çocukların eğitim aldıkları, nitelikli bir eğitim kurumudur. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren BİLSEM, her yıl ilkokullarda yaptığı sınav ile özel yetenekli olan çocukların belirlenmesine yardımcı oluyor.