KPSS DHBT nedir, hangi kadrolara alım yapılır?

KPSS DHBT nedir, hangi kadrolara alım yapılır?

Pek çok adayı ilgilendiren KPSS DHBT nedir sorusu genelde din hizmetleri alanında görev alacak kişilerin sordukları soru olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak için KPSS DHBT sınavına girmek gerekmektedir.

KPSS DHBT Nedir?

KPSS DHBT tanımı itibariyle Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’ne denilmektedir. KPSS’nin aşamalarından birisi olan sınav, Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek personel alımlarında kullanılmaktadır. Diyanet tarafından görev verilecek olan kadroların atanmasında kullanılan sınav bu alanda atama yapılması için gerekli olmaktadır. Sınav puanlarının belirlenmesinde aynı zamanda KPSS genel yetenek ve genel kültür testleri sonuçları da temel alınmaktadır. Bu bakımdan Diyanet bünyesindeki kadrolarda görev almak isteyenlerin bu sınavlardan gerekli olan puanları almaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylar genel kültür ve genel yetenek sınavlarına girmenin yanında lisans düzeyinde alan bilgilerini ölçmek için yapılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi’ne girmeleri zorunludur.

DHBT Sınavına Kimler Girebilir?

DHBT sınavına girecekler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan başvuru koşullarını sağlayan adaylardan belirlenmektedir. Adayların Diyanet kadrolarına atanmaları için KPSS’nin yanında DHBT’ye de girmeleri gerekmektedir. Sınav süresi ise 60 dakikadır. DHBT’ye girecek adayların öğrenim düzeylerinde genel yetenek ve genel kültür oturumuna daha önceden katılım yapmaları gerekmektedir. Bu yüzden DHBT’ye katılacak adayların mutlaka genel yetenek ve genel kültür oturumunu da katılmaları gerekir. Sınava katılacak olan adayların da sınav yılında katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı olan öğrenim düzeyinde yapılacak olan KPSS’ye girmeleri ve KPSS puanlarının hesaplanmasına yönelik koşulların da karşılanması gerekmektedir.

DHBT Sınav Konuları Nedir?

DHBT sınav konuları ÖSYM tarafından hazırlanmaktadır. Bu kapsamda adaylara çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan alan bilgisi testi uygulanmaktadır. Test kapsamında yer alan ilk 20 soru İslam bilgisi üzerine kuruludur. Tüm öğretim düzeyleri için ortak olmaktadır. Bu kapsamda İslam esasları, Kuran bilgisi, siyer ve İslam koşulları gibi konulardan soru yöneltilmektedir. Kalan 20 soru ise öğrenim düzeyine göre farklılık taşımaktadır. Bu alanda da tefsir, fıkıh, hadis, kelam bilgisi, peygamberler tarihi, dini hitabet gibi alanlarda sorular bulunmaktadır.