KPSS ortaöğretim konu dağılımı nedir? KPSS ortaöğretim puanı hesaplama

KPSS ortaöğretim konu dağılımı nedir? KPSS ortaöğretim puanı hesaplama

KPSS ortaöğretim puanı hesaplama ortaöğretim mezunları tarafından merak ediliyor. Geçen günlerde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı sonrasında adaylar aynı zamanda KPSS 4 yanlış 1 doğruyu götürüp götürmediklerini merak ediyorlar.

KPSS Ortaöğretim Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

KPSS ortaöğretim puan hesaplamak için ÖSYM’nin yayımlamış olduğu kılavuzdaki yöntemler kullanılmaktadır. Sınavda bulunan her test kendi içinde değerlendirmeye tabii tutuluyor. Her test için örnek olarak Genel Yetenek alanında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor ve böylece ham puanlar bulunuyor. Bu puanın belirlenmesinde ise ortalama ve standart sapmaların da dahil edilmesi ile birlikte standart puanların hesaplanmasına geçiliyor. Bir test içinde en az 1 ham puanı yani neti bulunmayanlar için söz konusu alan başlığı hesaplamalara alınmıyor ve bu adaylar için aynı zamanda standart puan hesaplaması da yapılmıyor.

Bu bakımdan KPSS puan hesaplaması için genel yetenek ve genel kültür testlerinin her ikisinden en az 1 ham puan yani 1 net olması gerekmektedir. Tamamen boş olan adayların ya da 1 neti olmayan adayların puanları hesaplamaya dahil edilmez. Genel yetenek ve genel kültür testlerinden elde edilen standart puanlar temel alınarak KPSS hesaplaması yapılıyor.

KPSS Puanları Ne Kadar?

KPSS puanlarının hesaplanması işleminde ortaöğretim için genel yetenek ve genel kültür testlerinden her birisinin ağırlığı 0,5 olmaktadır. Bu ağırlık temel alındığında testlerden elde edilmiş standart puanlar kullanılarak ASP denilen ağırlıklı standart puanlar bulunmaktadır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanması için ise adayın söz konusu ASP’nin hesaplamasına dahil edilen testlerin her birisinin de standart puanı olması gerekiyor. Ayrıca sınav sonrasında ÖSYM ya da diğer karar mercileri tarafından iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılır ve geçerli soruların puan değerlendirmeleri de yeniden yapılmaktadır.

KPSS Ortaöğretim Konu Dağılımı Nedir?

KPSS ortaöğretim konu dağılımı genel yetenek alanında yüzde 50 sözel yüzde 50 sayısal olmaktadır. Genel kültür konu dağılımı ise yüzde 45 tarih, yüzde 30 coğrafya, yüzde 15 vatandaşlık ve yüzde 10 güncel konulardan belirlenmektedir.