Askere giden çalışan işsizlik maaşı alabilir mi?

Askere giden çalışan işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik maaşı alabilmek için işverenin işçiyi işten çıkartması gerekmektedir. Yani işçi kendi isteği ile istifa etmesi durumunda işsizlik maaşı alınması söz konusu değil. Peki, bu durum askerlik için çalışana ne gibi haklar doğurmaktadır?

Ancak bu durumun istisnası askerlik şartıdır. Özellikle askere gitmeden çıkanlar aya da işten çıkarılanlar askerdeyken işsizlik maaşı alıp almayacağını oldukça merak etmektedir. İşsizlik maaşı alabilmenin bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartlar ise;

İşçinin kendi isteği dışında işsiz kalması

İş sözleşmesinin sona ermesi

Son üç yıl içerisinde işçinin 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması

Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde 30 gün içerisinde İŞKUR’ a şahsen ya da elektronik ortamda başvuru yapması gereklidir.

Askere gidecek olan kişi ise bu şartları sağlıyor ise ya da askerlik için kendi isteği ile işten ayrılması durumunda askerden dönünce iş bulamaması durumunda işsizlik maaşından faydalanması söz konusu olabilir.

ASKERE GİDENLER İŞSİZLİK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALABİLİRLER?

Askerlik zorunlu bir hizmettir. İşveren işçisini askerlik sebebiyle işten çıkartırsa ya da işçi kendi isteği ile işten ayrılırsa askerlik dönüşü işsizlik maaşı alabilmektedir. Bu durum askere gidecek olan pek çok genci yakından ilgilendirmektedir. Bu durumda da söz konusu kişiler askerlik süresince değil şartları sağladığı takdirde askerlik dönüşü işsizlik maaşından faydalanabilmektedir. Askerliğin zorunlu bir hizmet olması devlet tarafından çalışanlara tanınmış olan bir fırsattır.