Bir işçi izin almadan işe gitmezse ne olur?

Bir işçi izin almadan işe gitmezse ne olur?

Bir işçinin izin almadan işe gitmemesi durumunda işveren ve çalışan arasında birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bir işçi izin almadan işe gitmesi durumunda iki taraf için ortaya çıkan haklar nelerdir?

Çalışma yeri ve işi her ne olursa olsun hiçbir işçi izin almadan işe gitmemek gibi bir hakka sahip değildir. Hiçbir mazeret göstermeden, kafasına göre işe gitmeyen işçiler için iş kanununda da gerekli açıklamalar vardır. İzinsiz bir. Şekilde işe gitmeyen işçilere aşağıdaki gibi yaptırımlar uygulanır.

 

İZİNSİZ İŞE GELMEYEN İŞÇİYE NE YAPTIRIMLAR UYGULANIR?

Bir işçi hiçbir mazeret göstermeden peş peşe 2 gün işe gitmezse ya da hafta tatilinden sonra ardı sıra gelen gün ayda 3 defa işe gelmeme durumu olmazsa işveren kıdem tazminatı ödemeden iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca bu fesih halkı için işçiye hiçbir bildirimde bulunmak zorunda değildir.