Çalışan hangi şartlarda ücretsiz izne çıkabilir?

Çalışan hangi şartlarda ücretsiz izne çıkabilir?

Ücretsiz izin hem işçi için geçerli olan hem de işveren için geçerli olan bir durumdur. Ücretsiz izin; işçinin fiilen çalışmadığı durum olmakta ve bu durumda işçinin sözleşmesinin askıda olması nedeniyle maaşını alamadığı izin çeşididir.

ÇALIŞANLARIN ÜCRETSİZ HAKKI BULUNUYOR

Ancak ücretsiz izin kullanmanın bazı şartları bulunmaktadır. Ücretsiz izin iki durumda söz konusu olur. Birinci durumda işveren teklifte bulunur ve bu durumda işçinin kabul etme ya da kabul etmeme hakkı bulunmaktadır. Bir diğer durum ise işçinin kendi rızası ile ücretsiz izne ayrılması söz konusu olmaktadır. Ancak ilk durum için işveren bu teklifini işçiye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Eğer işçi bu duruma olumsuz cevap verir, işveren ısrarcı olursa bu durumda da işçiye fesih hakkı doğar.

İŞÇİ ÜCRETSİZ İZNE NASIL ÇIKABİLİR?

Ücretsiz izne çıkmak bazı durumlarda söz konusu olabilir. Bunlar ise;

Kadının yeni doğum yapması halinde yasal izin hakkını tamamladıktan sonra 6 aylık ücretsiz izne çıkma hakkı bulunmaktadır.

Yasal yani ücretli izin hakkını il dışında geçiren kişi dönüş için 4 günlük ücretsiz izin hakkına sahiptir.

Bu durumlarda işçi ücretsiz izin kullanma hakkı bulunmaktadır. Ancak kamu personelleri için ücretsiz izin şartları çok daha farklıdır. Bunun dışında ise işçilerin ücretsiz izne ayrılması durumunda ise yasal olarak iş akdi askıya alınmaktadır. Unutulmaması gereken ücretsiz izin kanuni bir haktır.