Çalışana deneme süresinde sigorta yapmak şart mı?

Çalışana deneme süresinde sigorta yapmak şart mı?

İş ortamında deneme süresi adı verilen süreç hem işçinin hem de işverenin birbirini tanıması için verilen zaman dilimidir. Bu süreçte sigorta yapmak zorunlu mudur?

DENEME SÜRESİNDE SİGORTA YAPMAK GEREKİR Mİ?

Sosyal Sigortalar Kurumu çalışan bireylerin sigortası için aşağıdaki açıklamaları yapıyor; bir işçi herhangi iş yerinde çalışmaya başladığı andan itibaren ki bu süreç staj, eğitim ve başka her nedenle olursa olsun sigortaya tabiidir. Bu açıklamaya bakarak deneme süresi de olsa çalışan kişiye sigorta yaptırmak mecburidir. Eğer sigorta yapılmazsa denetleme esnasında suç olarak görülür. Ancak hem deneme süresinde çalışan hem de eleman çalıştıran bireyler için bu süreçte sigorta yapılmasının mecburi olup olmaması da merak konusu.

 

İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA DENEME SÜRESİNİN ÖNEMİ

Deneme süresinde imzalanan iş sözleşmesi her iki tarafın da birbirinden tazminat temin edemeyeceği, karşılıklı olarak feshedilebileceği manasına gelir. İş Kanunu da deneme süreli iş sözleşmesini şu şekilde açıklıyor; ‘’ deneme süreli iş sözleşmesi söz konusu olduğunda bu sözleşme süresi en fazla 2 ay olmalıdır. Fakat bu süre toplu iş sözleşmesi ile 4 ay olarak uzatılabilir. Bu sözleşme kapsamında işçi yalnızca çalıştığı günlerin ücretini almaya hak kazanmış olur. Onun dışında tüm iş sözleşmesi feshedilebilir.’’