Çalışanın ihbar tazminatı alabilmesi için hangi şartlar gerekli?

Çalışanın ihbar tazminatı alabilmesi için hangi şartlar gerekli?

Bazı nedenlerden dolayı işçi ve işveren arasında ortaya çıkan anlaşmazlık sonrasında işçinin iş hakkına son verilmesi ile beraber işçiye birtakım haklar sunulur, bu haklardan biri de ihbar tazminatıdır.

Bir işçi İle işveren arasında çıkan anlaşmazlık haklı sebeplere dayanmıyorsa iş sözleşmesinin sonlandırılması belli zamana yayılmıştır. Bu sürece kulak asmayan işçinin veya işverenin süreç sonunda karşı tarafa ihbar tazminatı ödemesi gerekir.

Bazı sebeplerden dolayı işveren ile işçi arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar sonucunda işçiye birtakım haklar tanınır. Bu haklardan biri de ihbar tazminatıdır. Ihar tazminatı, kavram olarak ‘’haber vermek’’ anlamını taşır. Bu konuda Avukat Ahmet Mete merak edilen konuyu şu şekilde açıklıyor; ‘’ İş kanunu kapsamında işçiye ve işverene iş sözleşmesinin hangi durumlarda feshedildiği kanunun 24. Ve 25. Maddelerinde gösterilmiştir. Bu maddeleri kapsamayan sebeplerden ötürü bir fesih söz konusu olursa haklı olarak feshetme gerçekleşmez. ‘’ Avukat Mete bu maddeleri aşağıdaki gibi gösterdi.

FESİH HABERİ KESİNLİKLE SURETTE GÖSTERİLEREK YAPILMALIDIR

Fesih hakkını veren durumlar kanunda yer aldığı gibi 4857 sayılı iş kanunun 17. Maddesinde fesih güvence hakları aşağıdaki gibi gösteriliyor;

Çalışma süresi 6 ay ve 6 aydan daha az sürmüş olan bir işçinin bildirinin karşı tarafından yapılmasından 2 hafta sonra,

Çalışma süresi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan bir işçinin bildirimin karşı tarafa yapılmasından 4 hafta sonra,

Çalışma süresi 1.5 yıldan 3 yıla sürmüş olan bir işçinin bildirimin karşı tarafa yapılmasından 6 hafta sonra,

Çalışma süresi 3 yıldan fazla sürmüş olan bir işçinin bildirim yapılmasından 8 hafta sonra artık feshedilmiş olarak görülür. Belirtilen süreler standarttır ancak çeşitli sözleşmeler ile uzatılabilir. Bu bildirim şartlarına uymayan taraf bildirim zamanı boyunca belirlenen tazminatı karşı tarafa ödemek ile yükümlüdür.

Iş kanunun 19. Maddesine göre fesih süresinin mutlaka yazılı bir suret ile gösterilmesi gerekir. Bu duruma bakılacak olursa verilen ihbar süreleri işçinin kıdemine göre hesaplanarak verilen ihbar sürelerine göre hesap yapılır. Yani bir işyerinde kişinin alacağı ya da işverenin vereceği ihbar tazminatında o çalışan kişinin kıdemi bu konuda oldukça önemli bir yer almaktadır.

İHBAR TAZMİNATI TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN İLK 5 YIL

Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli konu iş sözleşmesi süresinin sınırsız olmasıdır. Süreli iş sözleşmesi belirli bir sürede biteceği için ihbar tazminatına tabii tutulmayacaktır. Bu durumda iş kanunu kapsamında işverenin işçi ihlalini haklı sebeplerle göstermesi durumunda ihbar tazminatına tabii tutulmayacaktır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki ihbar tazminatı talebinde bulununca 5 yıl boyunca bu talep ileri sürdürülebilir. Bu süreye uyulmaması durumunda hak kişiden düşmüş olur.