Erken emekli olmak için beş formül

Erken emekli olmak için beş formül

Emekli olmak uzun yıllar çalışanlar için ya da emekli olmak isteyenler için oldukça cazip bir konumdadır. Bu nedenle de bir an önce emekli olabilmek bunların yolunu aramaktadır.

Erken emekli olmanın beş formülü nedir ve bunları uygulayarak emekli olmak mümkün mü?

Ancak erken emekliliği etkileyen pek çok husus bulunmaktadır. İşe giriş süresi, ödenen prim günü ve diğer hususlar emeklilik için bir fırsatı ortaya koymaktadır. Erken emeklilik için bazı yollar bulunmaktadır. Önemli olan bu şartları sağlayıp bu yolları uygulamaktır. Örneğin; askerlik borçlanması ya da doğum borçlanmasının farklı şartları bulunmaktadır. Ayrıca gün hesabında da erken emeklilik için bir fırsattır. Burada ise önemli olan ödenen prim sayısının yani gün hesabının emekli maaşına etkisi olacaktır.

KADINLARA DOĞUM FIRSATI: Doğum borçlanması kadın çalışanlar için bir fırsatı oluşturmaktadır. Hizmet borçlanması sigortasız çalışılan süreyi satın almak anlamına geldiğinden doğum izni de bunu ifade etmektedir. Kadın çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma imkanına sahiptir. Burada bilinmesi gereken iki durum vardır. Bunlardan birincisi doğumdan önce sigortalı olarak çalışmış bulunmak diğeri ise her çocuk için 2 yıl borçlanma imkanının bulunmasıdır. Yani bu durum 3 çocuk için 2160 gün yani 6 yıl olarak belirlenmiştir.

ASKERLİK 1 YIL GERİYE ÇEKER: Genel olarak askerlik borçlanması olarak bilinen bu hizmet borçlanması hem yaş olarak erken emekli olmayı hem de prim günü açısından kazanmayı anlatmaktadır. Örneğin 1999 sigorta girişli birisi askerlik borçlanmasını yaparsa sigortalı tarihi direkt olarak bir yıl geriye yani 1998 yılına çekiyor.

10 YIL PRİM YETECEK: Emeklilikte en az gün sayısı 3600 olarak belirlenmiştir. Yani burada ifade edilmek istenen şey tam olarak 15 yıl için 3600 gün ile emekli olunabileceğidir. Ancak bilinmesi gereken durum ise yaş faktörüdür. Yaş ise kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 olarak belirlenmiştir. 3600 gün imkanı için bilinmesi gereken diğer bir husus ise 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olması gerektiğidir. Sonrası için ise prim 4500 gün olarak belirlenmiştir. 4500 gün için geçerli olan yıl sayısı ise 25 yıl olarak tanımlanmıştır.

MALULLUK VE ENGELLİ DURUMU: Burada önemli olan iki kavram malulen ve engelli durumudur. Malulen emekli olmak çalışırken oluşurken rahatsızlık nedeniyle işini yapamaz halini göstermektedir. Diğer bir durum ise yani engellikte ise en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş faktörüne bakılmamasıdır. Malulen emeklilikte ise işlerine devam ederken geçirdikleri rahatsızlık sebebiyle sağlıklarını en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak emekli olma imkanını elde ediyor. Engeliler için ise bu durum 3600 gün ile sınırlı iken malulen emekli olanlarda 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına ihtiyacının bulunması gerekiyor.

YIPRANMA HAKKI: Bu durum bir avantaj gibi gözükse de aslında bu durum bazı mesleklerde Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) olan kişiler için uygulanmaktadır. Bazı mesleklerde yıpranma hakkı söz konusudur. Sağlıkçılar, madenciler ve diğer ağır işlerde çalışan için geçerli sayılan bu durum için yılın 12 ayı çalışanlar 15 ay çalışmış kabul edilmektedir. Bu durumda da yılda 3 ay geriye çekmektedir.