Etil ve Metil alkol artık internette satılmayacak

Etil ve Metil alkol artık internette satılmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, artık etil ve metil alkolün internetten satışı yapılamayacak. Uygulamanın tatbiki ise 60 gün sonra başlayacak. Satış yapanlara ise cezalar öngörülüyor.

Etil ve Metil Alkol Yasaklandı
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan sayısında Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliğinde, etil ve metil alkolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin olarak esaslar hakkında değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik kapsamında etil alkol ve metanolün yani metil alkolün internetten satışı yasaklandı. Tarım ve Ortam Bakanlığı; etil alkol, metil alkol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin sağlanması için gerekli izleme ve takip tedbirleri de alacak.

 

Söz konusu yapılan değişiklik kapsamında etil alkol üretim tesislerinin izin, üretim ve yenileme süreçlerinde de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan alınmış olan onay ve izinler de Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmiş oldu. Değişiklik kapsamında ilaveten etil alkolün evsel kullanım amacıyla piyasaya arz edilme şeklini belirleyen 20’nci madde de yürürlükten kalktı. Yönetmeliğe eklenen bir fıkraya göre ise etil alkol üretim tesislerini devredecek ya da devralacak gerçek veya tüzel kişilerin geçmiş vergi borçları bulunmaları halinde ise devire izin verilmeyecek. Yine yönetmelikte yer alan geçici madde kapsamında ise evsel kullanım amaçlı etil alkol satışı 60 gün süre ile yapılacak. Söz konusu ürünler bu sürenin sonunda piyasada bulanamayacaklar. Satış belgeli yerlerde olan ürünler ise üreticiye üç ay içinde iade edilecek.

 

Etil Alkol Nedir?
Etil alkol, etil bazlı içkilerin yapımında kullanılan kimyasal bir maddedir. Mayadan yapılmayan içkilerde alkolü sağlayan bileşendir. Temel olarak içki yapımında kullanılmaz, sanayinin ve temizliğin çeşitli alanlarında kullanılmaktadır. Ancak etil alkol haricen satıldığında evsel amaçla kullanımı da mümkün olmaktadır. Fakat bilinçsiz ya da hatalı kullanım nedeniyle pek çok sağlık sorunu hatta ölüme neden olabilmektedir.