Geçici iş göremezlik ödeneği alabilme şartları

Geçici iş göremezlik ödeneği alabilme şartları

İş hayatında bir takım rahatsızlıklardan dolayı çalışanlar kısa süreliğine çalışmazlar. Bu durumda da en çok merak edilen konular arasında da Geçici iş göremezlik alabilmek için sigortalılık sınırı var mıdır Soru gelir?

Geçici rahatsızlık söz konuş olduğu zaman bir sigorta sınırının olup olmadığı oldukça merak edilmektedir. Bu durum ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda şartları belirtilmiştir. Öncelikle geçici iş göremezlik nedir? Diye bakılacak olursa; geçici iş göremezlik; sigortalı olarak çalışanın belirli bir rahatsızlıktan dolayı çalışmaması durumunu ifade eder.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ İÇİN NE KADAR SÜRE SİGORTALI OLMAK GEREKİR?

Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için sigortalı çalışmak yeterlidir. Bunun için ayrıca belirli bir gün söz konusu değildir. Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için yalnızca bu durumu kanıtlamak yeterli olacaktır. Herhangi bir rahatsızlık söz konusu olduğu uzman hekim tarafından bir sağlık raporunun alınması yeterlidir. Daha sonra ise bunu iş yerine ve SGK’ ya ibraz edildiğinde bu SGK onayından sonra PTT aracılığı ile ödemenizi alabilirsiniz. Bu durumda bilinmesi gereken önemli hususlardan birisi ise sağlık raporunun iki gün olması durumunda iş yeriniz sizden herhangi bir maaş kesintisi yapamayacağıdır. İki günlük süre aşımı söz konusu olduğunda ise bu durumu SGK’ ya bildirmeniz yeterli olacaktır.