İflas eden şirketin çalışanları ücretlerini alabilir mi?

İflas eden şirketin çalışanları ücretlerini alabilir mi?

Bir şirketin iflas etmesi durumunda ne yazık ki en büyük sorunlardan birisi de çalışanların ücretlerini alamama durumudur. Hiçbir çalışan çalıştığı şirketin böyle bir durumla karşı karşıya kalmasını istemez ancak ne yazık ki bu durumu yaşamak bazen kaçınılmazdır.

Peki, İflas eden şirketin çalışanları ücretlerini nasıl alabilir? Bu sorunun cevabı için öncelikle Garanti fonunun hangi durumlarda çalışanlara ödeme yapacağını bilinmesi gereklidir. Eğer Garanti fonundan maaşınızı ya da içeride kalan paranızı almak istiyorsanız bazı durumları gerçekleşmesi şarttır. Ne yazık ki günümüzde bazı şirketler ekonomik olarak sıkıntı içine düşmüş bu durumda da iflas etmek zorunda kalmıştır. Böyle bir durumda işveren kadar ne yazık ki işçiler de etkilenmektedir. Çünkü maaşlarını almak tüm işçiler için büyük önem taşımaktadır.

HANGİ DURUMLARDA ALACAKLAR GARANTİ FONU’NDAN ÖDENİR?

Şirketin iflas anlaşması ilan etmesi, aciz vesikası alması, iflası veya iflas ertelemesi kararı alması gibi sebeplerden dolayı ödeme yapamaması durumlarında, işçilerin içeride kalan maaşları Garanti fonundan ödenmektedir. Garanti fonu bir diğer adıyla Ücret Garanti Fonudur. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun hükümlerine göre bu durumların gerçekleşmesi halinde ücret garanti fonu tarafından ödeme yapılır. Ancak Garanti fonundan para alabilmek için işçinin son bir yıldır ilgili şirkette çalıştığı varsayılır. Yine kanun gereğince ise söz konusu durum için ödenecek tutar üst sınırı geçemez. Garanti Fonu’ndan ödeme yapılabilmesi için gerekli olan şartlar ise;

Konkordato ilanı: Bir çeşit iflas anlaşması anlamını içerir. İcra ve İflas Kanununa göre hükümler uygulanır.

Aciz vesikası almışsa;

İflas Kararı alınmışsa; şirketin artık borçlarını ödemeyecek duruma gelmesini ifade eder.

İflas ertelemesi

Tüm bu şartların oluşması halinde işçi Ücret garanti fonundan son üç aylık ücretlerini alabilmektedir.

İŞÇİ HANGİ ŞARTLARDA GARANTİ FONU’NDA ALACAKLARINI ALABİLİR?

İşçinin garanti fonundan son üç aylık ücretini alabilmesi için işveren açısından gerekli şartlar sağlandıktan sonra işçi açısından da bir takım şartların sağlanması gerekmektedir. Bu durumda ise iki şart söz konusudur.

İşçinin son bir yılda söz konusu şirkette çalışmış olması,

İşverenin işçilerin ücretlerini ödememesi koşulunun sağlanması gerekmektedir.

BAŞVURU VE GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Ne yazık ki şirket iflası pek çok sıkıntıyı beraberinde getirir. Bu durumlardan en önemlisi ise işçilerin ücretlerinin geri alabilmesi hususudur. Bu durumda gerekli olan şartlar sağladıktan sonra işçi Garanti fonundan ücretini tahsil edebilir. Peki, başvuru ve gerekli belgeler nelerdir? Bunlar;

Şirketin aciz vesikası alınması durumunda, hacze söz konusu olan mal bulunmadığı onaylandıktan sonra tutanak altına alınıp, işveren tarafından hazırlanacak olan işçi alacak belgesi,

Şirketin iflası söz konusu ise, iflas kararını kanıtlayan belge ya da iflas dairesi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

Şirketin iflasının ertelenmesi durumunda, iflasın ertelendiğini gösterir belge

Şirketin konkordato ilan edilmesi halinde buna ilişkin kanıtlayıcı belge ile çalıştığınız ilde bulunan İŞKUR’ a başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu huşuları sağladıktan sonra Garanti fonu sizlere gerekli olan ödemeyi yani son üç aya ait alacaklarınızı öder. Bunun için ise gerekli olan şartlardan açıkça söz edilmiştir.