İş sözleşmesi feshedildiği zaman ne kadar sürede haklar düşer

İş sözleşmesi feshedildiği zaman ne kadar sürede haklar düşer

Eğer ortada haklı sebepler varsa hem işçiye hem de işverene haklı olarak fesih halkı tanınmıştır.

Sözleşme feshedildiği zaman her iki tarafında birbiri üzerine bir hakkı bulunmaz. Vatandaşların merak ettiği konu ise iş sözleşmesi feshedildiği zaman ne kadar sürede hakları düşüyor ve ne kadar süre hakları var.

SON NOKTAYI YARGITAY KOYUYOR

Yargıtay 9. Hukuk mahkemesi ve 18.04.2014 tarihli kanuna göre;

İşçi veya işveren haklı sebeplerden dolayı iş sözleşmesini feshederse, diğer karşı tarafın bu fesih hakkını kullanmak için sınırsız süresi vardır. Ancak sözleşmenin fesih edilmesi ile karşı tarafın bu fesih durumunu öğrenmesi gibi iki farklı süre belirlenmiştir.

İş sözleşmesi fesih hakkı 6 iş günlük süreç içinde başlar. Karşı tarafın olayı öğrenme günü hesaba katılmaz ve 6.iş gününün sonunda haklı fesih durumu sona ermiş olur. Eğer işveren tüzel kişilik ise 6. Günün sonunda fesih yetkisi sona erer. Bu durumda müfettiş soruşturması dahi süreyi yeniden başlatmaz.

Hakkı fesih düşürümü devamlı olursa süre işlemez. Örnek vermek gerekirse ücreti ödenmeyen bir işçi her daim sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bununla birlikte işçisi devamsızlık yapan bir işveren de sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda işçi veya işveren tarafından haklı fesih durumu devam etmektedir. Bu durumda sözleşmeyi fesheden tarafın 6 iş günü içinde fesih durumunu karşı tarafa bildirmiş olması gerekir. Aynı işyerinde işi yavaşlatma veya durdurma söz konusu ise aynı biçimde 6 iş günü içinde haber verilmesi gerekir. 6 iş günü için fesih bildirimi yapıldıktan sonra karşı tarafa gidip gitmemesinin bir önemi yoktur.

Yasalara göre 6 iş günlük ve 1 yıllık fesih hakkı ayrı sürelere tabi tutulur. Olayım ortaya çıkmasının durumunda bir yıl boyunca fesih hakkı vardır.