İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Koronavirüs salgını gerekçesiyle Türkiye’de uygulanmakta olan çalışanları işten çıkarma yasağına Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2 ay daha süre eklendi. Buna göre 17 Eylül 2020 tarihinden geçerli olmak üzere işyerleri çalışanlarını işten çıkaramayacaklar.

İşten Çıkarma Yasağı Tekrar Uzatıldı

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 4857 sayılı iş kanunu kapsamında işverenlerin 3 aylık süre ile işten çıkarma yasakları 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı. Buna göre işverenler çalışanlarının iş sözleşmelerini ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş ya da sözleşme süresinin sona ermesi, iş yeri faaliyetinin sona ermesi halleri hariç olmak üzere işten çıkaramayacaklar.

17 Nisan’da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanlığına süreyi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma imkânı sağlıyor. Sözü edilen hallerin dışında işten çıkarma olması durumunda çalışanın iş yerindeki statüsü korunduğu gibi aynı zamanda işverene de idari yaptırımlar uygulanıyor.

Fesih Yasağına Uymayan Haller

Fesih yasağına uymayan haller ise ilgili kanun çerçevesinde belirlendi. Buna göre dene süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshedilmesi, toplu işçi çıkarma, işveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluk nedeniyle fesih, işveren tarafından sağlık nedeniyle fesih halleri iş sözleşmesinin feshedilmesini engelliyor. Bu durumların dışında kalan haller ise iş sözleşmesinin feshine neden olabiliyor.

Deneme süresinde olan yani işe yeni başlamış çalışanlar için de fesih söz konusu oluyor. Buna göre deneme süresinde işe alınan çalışanın işveren tarafından işten çıkarılması gerekiyorsa, bu durum da fesih yasağı kapsamında değerlendiriliyor. Ancak deneme süresinde bulunan çalışanın sözleşme süresi bitmişse, bu durumda işten ayrılma hakkı işveren tarafından kabul edilebiliyor. İşveren ise işten çıkarmak yerine gerekiyorsa çalışanı ücretsiz izne gönderebiliyor.