İstifa eden kadın çalışan hangi şartlarda kıdem tazminatı alabilir?

İstifa eden kadın çalışan hangi şartlarda kıdem tazminatı alabilir?

Kendi rızası ile istifa edenler istisna dışında ise kıdem tazminatı hakkını kaybetmiş oluyorlar. Ancak bu durumda kadın çalışanlar istisna arasında sayılmaktadır.

Kıdem tazminatı açısından pek çok açıdan çalışmalar hızla devam etmektedir. Kadınlar istifa ettiğinde kıdem alma hakkına sahip olur mu?

Ancak kadınlar bu noktada ayrı noktada konumlandırılarak ayrıca bir imkan sunulmuştur. Bunlar arasında ise kadın çalışan aynı iş yerinde bir yıl süre ile çalıştıktan sonra evlenmek amacı ile görevinden istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır. Mevcut alan yasalarda içinin kendi rızası ile istifası halinde kıdem tazminatı hakkından vazgeçmiş oluyor.

 

PRİM ŞARTIYLA AYRILIK

8 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olup 3600 günlük süreyi tamamlayan kadınlar bu durumu belgeledikleri takdirde istifa ederlerse kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ayrıca bu durumun gerçekleşebilmesi için SGK’ dan kıdem tazminatı alabilir yazısı aldıktan sonra bunu işverene sunuyor ve kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Ancak bu tarihten sonra ise 7000 günlük prim süresi ve 4500 günlük prim süresini doldurmuş olmaları gerekiyor. Yine bu durumlar kanunda belirtildiği gibi uygulanmaktadır.

 

İŞYERİ TAŞINIRSA

İşçi ya da işveren arasında imzalana iş akdinde böyle bir durum söz konusu değilse işyeri, bir belediye (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) sınırını aşacak şekilde taşınırsa kadın işçi kıdem tazminatı hakkına sahip oluyor. Bu durumda önemli olan bu durumun iş sözleşmesinde yer almamasıdır. Aksi durumda böyle bir şey söz konusu olamaz. Ayrıca bunun için başvuru 6 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

 

TEHLİKELİ İŞLERDE

Yapılan iş herhangi bir tehlike arz ediyor ise haklı fesih sebebi doğmuş olur. İşin gereğince işçi sağlığı tehdit altına giriyor ve bu durumdan dolayı zarar görüyorsa kıdem tazminatı hakkına sahip olabiliyor.

 

ÜÇ YILDAN FAZLAYSA

Kanun gereğince işveren çalışanına işten çıkarma için önceden haber vermek zorundadır. Bu süre işçinin çalışma süresine göre yasalarda açıkça belirtilmiştir. Eğer işveren bu süreyi gözetmeksizin işçiyi işten çıkartırsa işçi kıdem tazminatı hakkına sahip olmaktadır.