İstifa eden memur geri dönebilir mi?

İstifa eden memur geri dönebilir mi?

Herhangi bir gerekçe ile istifa eden memurların geri dönebilmesi bu durumda olanlar tarafından merak ediliyor. İstifa edilmesi halinde memurların geri dönüşleri konusunda ilgili kanunlara göre karar verilmektedir ve istifa etmeden önce dikkatli davranmak gerekmektedir.

Memur İstifa Sonrası Dönebilir mi?

İstifa eden memurların işe dönebilmesi halihazırdaki mevzuat kapsamında belirli şartlara bağlanmıştır. Tıpkı özel sektörde olduğu gibi memurlar da kendi gerekçeleri ile görevlerinden istifa ettiklerinde, 657 sayılı Devlet Memurları kanuna göre memurlar iki defadan fazla olmamak koşuluyla istifa sonrasında görevlerine geriş dönüş yapabilmektedirler. Ancak ikiden daha fazla istifa olması halinde ise memurluk hakları kaybedilmektedir.

İstifa Eden Memur Nasıl Döner?

Memur iken istifa edilmesi halinde özel sektörde uygulandığı gibi memurlar için de ihbar süresi bulunmaktadır. İhbar süresi kapsamında memurlar, görevlerine tazminat alabilmek için devam etmek durumundadır. İstifa eden memurun yerine bir başka memur atanıncaya kadar görevi devam etmektedir. Fakat istifa etmiş memur yerine bir ay süre zarfında başka bir atama yapılmazsa ya da yeni bir vekil atanmazsa, bu durumda memur görevini bırakabilmektedir. Sadece istifa etmek için dilekçe vermek değil, aynı zamanda herhangi bir mazeret bildirilmeden işe gidilmemesi durumunda da memurlar istifa etmiş sayılmaktadırlar.

İstifa eden memurun görevine dönmesi için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Fakat memurluk döneminde henüz aday olduğu süreç içinde ayrıldıklarında kurumlarına dönebilmektedirler. Bunun yanında ayrılmış oldukları sınıfta boş kadronun olması, ilgili pozisyon şartlarını taşımaları memurların geri dönüş yapmaları için aranmakta olan şartlardır.

İstifada Dikkat Edilecekler

Memurların geri dönüş yapmaları halinde unutmamaları gereken bir diğer nokta da istifa ettikleri kurum yerine bir başka kuruma da dönüş yapabilecekleridir. İstifa dilekçesini vermelerinden sonra kendilerinden boşalacak olan kadroya başka bir memur ataması gerçekleşmişse ancak daha sonradan istifa eden memur görevine dönmek istiyorsa, bu durumda istifa etmiş olduğu görev başka bir memur dolduğundan kendisi açık olan başka bir kuruma ya da bölgeye gönderilecektir. Bu bakımdan memurların istifa etmede dikkat edecekleri konular bulunuyor. Bu noktaları göz önünde tutarak istifa işlemleri yapılmalıdır.