İşveren çalışanını terfi ettirmek zorunda mıdır?

İşveren çalışanını terfi ettirmek zorunda mıdır?

Her çalışan emek sarf ettiği işinde bir gün yükselmeyi hedefler. Terfi almak her çalışanın hakkıdır. Ancak bu durumla ilgili net bir şekilde yazılı kanun bulunmamaktadır

Bu durum kamu personelleri için görevde yükselme sınavı ile mümkün olmakta iken işçi kanununda bu durum belirli bir hüküm altında değildir.  İşverenlerin çalışanını hangi durumlarda terfi ettirmek zorundadır?

Bu durum ancak toplu iş sözleşmelerinde hüküm altına alınmaktadır ve işçilerde her çalışan gibi terfi almayı ister. Bu hüküm dışına çıkan işveren o noktada sorumlu tutabilir. Ancak iş sözleşmesinde terfi ile ilgili bir hüküm yoksa bu durumda da işçinin herhangi bir yasal dayanağı olamaz. Bu durumda da eşitlik ilkesinin gözetilmesi beklenmektedir.

TERFİ ALAMAYAN ÇALIŞAN HAKLI FESİH YAPIP TAZMİNATLARINI ALABİLİR Mİ?

Terfi alamayan işçi herhangi bir fesih hakkına sahip midir? Ya da tazminatlarını alabilir mi? Sorusunun cevabı işverenin bu konudaki sorumluluğu ile bağdaştırılır. İşveren bu konuda sorumlu değil ise yani yazılı olarak bu durum bir hüküm altına alınmamış ise tazminat ya da fesih hakkı söz konusu değildir. Böyle bir durumda işçi yalnızca istifa hakkına sahip olmaktadır. Aksi olmadıkça fesih ya da tazminat hakkına sahip değildir. Ancak terfi ile ilgili hükümler yazılı olarak toplu iş sözleşmesinde belirtilmişse bu durumda ancak bu tarz haklara sahip olmaktadır. Tabi ki her çalışan emeğinin ya da çalışmasının ödülünü almak ister. İş hayatında bu ödül ise genellikle terfi ile nitelendirilir. Ancak bu durum ile ilgili bir yazılı hüküm olması şarttır.

İş kanunda açıkça belirtilen hüküm ise çalışanlar arasında dil, din, ırk ya da mezhep ayırımının gözetilmeyeceği hususudur. Hiçbir bir işveren bu nedenler arasında ayırım yapamaz. Her çalışanına eşit davranması gerekmektedir. Bu da eşitlik ve adalet ilkesinin gereğidir. Terfi söz konuş olduğunda da bu durum söz konusudur. Ancak iş sözleşmesinde terfi şartları yazılı olarak kayıt altına alınmış ise işçi fesih ya da tazminat hakkına sahip olabilir. Aksi bir durumda bu tip haklara sahip olması mümkün değildir.