Kıdem tazminatı almak için hangi şartları taşımak gerekiyor?

Kıdem tazminatı almak için hangi şartları taşımak gerekiyor?

Bir çok çalışan kıdem tazminatı almanın şartlarını ve hak ettikleri kıdem tazminatları hakkında her türlü detayı merak ediyor.

Kıdem tazminatı almak için gerekli olan bazı şartların yerine getirilmesi önemli olup, bu şartların neler olduğu her çalışan tarafından belirli dönemlerde araştırılıyor. Peki, bu şartlar nelerdir?

Bir kişinin kıdem tazminatı alması için öncelikle aynı iş yerinde bir yıldan fazla çalışma göstermiş olması gerekir. Buna göre bir işçinin 4857 sayılı iş kanunun 24. Ve 25. Maddesine göre iş sözleşmesini haklı nedenler ile feshetmesi gerekir. Kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için haklı nedenler göstermesi ve bu nedenlerin işvereni de kanunlara tabii tutması gerekiyor.

Kıdem tazminatı konusuna dair tecrübeli bir şekilde görev yapan Avukat Ahmet Mete şu şekilde açıklama yapıyor; ‘’ Eğer bir işçi hiçbir haklı neden göstermeden, iş kanunları çerçevesinde kıdem tazminatı almasına yönelik gerekli bir delil ispatlamadan kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz’’ dedi.

ÖNCELİKLE 1 YILDAN FAZLA ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKİYOR

Avukat Mete açıklamalarına şöyle devam etti; ‘’ Eğer haklı sebepler göstererek kıdem tazminatı almaya hak kazanan bir kişi bu hakkını kullanmak istiyorsa öncelikle 1 yıldan daha fazla iş yapması gerekiyor. Eğer gerçek manada geçerli bir sebep gösterirse işverenin itirazına bakılmaksızın işçiye kıdem tazminatı verilir’’ dedi.

İŞ SÖZLEŞMESİNDEN SONRAKİ ZAMAN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Avukat Mete açıklamalarını şöyle sürdürdü; ‘’ Kıdem tazminatı hakkında İş kanunu çerçevesinde Madde 24: Çalışma zamanı belli olsun ya da olmasın eğer işçi iş sözleşmesinin bitmesinden önce veya bekleme süresini beklemeden sözleşmeyi feshederse kıdem tazminatından faydalanamaz. Bu sebepler arasında ise şunlar bir örnektir; sağlık sorunları, ahlak suçları ve iyi niyeti suiistimal etme gibi nedenler gösterilebilir.

İşverenin haklı sebepler göstermeden işçinin çalışma hakkını sonlandırması ise İş kanunun 25. Maddesinde gösterilmiştir. Bunlardan bazıları; 24. Maddede belirtilen sağlık sorunları, ahlak ve iyi niyeti suiistimal, tehditkâr ve zorlayıcı sebepler gibi etkenler bu maddelerden biridir. Bu gibi nedenler görüldüğü zaman işçinin tutuklanması ve ceza alması gibi sebeplere yol açacaktır. İşveren ya da işçi fesih sona erdikten bir yıl sonrasında kıdem tazminatı hakkını kullanamayacaktır.

İŞÇİ KENDİ İSTEĞİ İLE SÖZLEŞMEYİ FESHEDERSE KIDEM TAZMİNATI KAZANAMAZ

Avukat Mete kıdem tazminatı ile sözlerini şu şekilde sürdürüyor; ‘’ İşçi haklı bir neden göstermeden iş hakkını yok sayıyor ve sözleşmeyi feshediyorsa kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bunun için ya haklı bir gerekçe göstermesi ya da iş kanunu çerçevesinde gerekli kanunlara uyması gerekiyor. İşçi gerekli şartları taşıyıp kıdem tazminatına hak kazandıysa fakat işveren bu hakkı işçiye sunmuyorsa 10 yıl içersin de kişinin iş mahkemesine başvuru yapması gerekir. Eğer 10 yıl içinde talebini mahkemeye bildirmezse kişi kıdem tazminatı hakkından feragat etmiş olacaktır. Bu nedenle iş kanunu çerçevesinde yer alan maddelere dikkat etmek gerekiyor.