Kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı nedir, nasıl hesaplanır?

Her çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı çoğu zaman tam anlaşılmadığı için çeşitli sorunları beraberinde getirmektedir. Kıdem tazminatı almak ilgili iş kanununa göre yasal bir hak olduğu için kıdem tazminatı hesaplaması yapmak da önem taşıyor.

Kıdem Tazminatı Nedir?
1475 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışanlara yasal olarak tanınan kıdem tazminatı, sigortalı olarak bir işyerinde çalışanları ilgilendirmektedir. Şayet iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız ve beklenmedik bir şekilde feshedilmesi halinde işsiz kalan çalışan kıdem tazminatı alabilmektedir. Bunun yanında askere gitme, sağlık durumunun engel olması ya da işe girdikten sonra iş gücünde görülen kayıplar, kadın çalışanların evlenmesi gibi durumlar kıdem tazminatı almaya hak sağlamaktadır.

 

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
Kıdem tazminatı hesaplaması yapmak için iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshedilmesi gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilecek husus, kıdem tazminatını sadece çalışan alabilmektedir, ihbar tazminatı ise işveren tarafından da alınabilmektedir. İş sözleşmesinin feshedildiği durumda çalışan her tam yıl temel alınarak 30 günlük brüt ücret üzerinden yapılacak hesaplama ile kıdem tazminatı alabilmektedir. Bir yılı aşkın süreler de yine hesaplamaya dahil edilebilmektedir. Kıdem tazminatının hesaplanması esnasında çalışana ödenen ücretin yanında kendisine düzenli olarak sağlanmış tüm para ve para ile ölçülebilen (bu kapsamda; yol parası, yemek parası, nakdi yardım, ikramiye vb.) gibi ödemelerin brüt tutarları baz alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenecek kıdem tazminatının tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı tutulmuştur.

 

Bu kapsamda kıdem tazminatı tavan tutarı 2020 yılının ilk yarısı için 6 bin 730 lira iken ikinci yarısında yani sene sonuna kadar 7 bin 117 TL olarak belirlenmiştir. Bu bakımdan her bir yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden tazminat ödemesi yapılmaktadır. Toplam tutar da çalışanın son aldığı brüt ücretin toplam çalışılan yıl ile hesaplanmasıyla ortaya çıkıyor.