Kıdem tazminatı ödemesi peşin mi yoksa taksitle mi yapılır?

Kıdem tazminatı ödemesi peşin mi yoksa taksitle mi yapılır?

Çalışanlar işten çıkarıldığı zaman kıdem tazminatı hakkına sahiptir. Bazı durumlarda ise işçini kendi isteği çıkması halinde de kıdem tazminatı bulunmaktadır. Kıdem tazminatını nakit olarak işçi alma hakkına sahip midir?

Ancak bu durumlarda da bazı istisnalar bulunmaktadır. Öncelikle işçinin işveren tarafından haksız sebeple işten çıkarılması durumunda hak ettiği kıdem tazminatının nasıl ödeneceğine bakacak olursak, bu durum hem işveren hem işçi tarafından da merak edilen bir konudur. İşveren kıdem tazminatını taksitler halinde ödeyip ödemeyeceğini merak ederken işçiler ise bu tazminatı peşin olarak almak istemektedirler. Peki, Kıdem tazminatı nakit ödenmek zorunda mıdır? Kıdem tazminatının şekli süresi gibi hususlar iş kanununda açıkça belirtilmiş olsa da taksitli ödeneceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENİR?

Kıdem tazminatının hak edilmesi için öncelikle işçinin kesintisiz olarak aynı iş yerinde bir yıl çalışması gerekmektedir. Bir yılını tamamlayan işçi haksız yere işten çıkartılırsa işveren kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Ayrıca işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması ile ilgili durum ise ancak içinin 5 yıl boyunca aynı işte çalışması koşulu ile olmaktadır. Kıdem tazminatında hesaplamalara esas alınan şey çalışma süresidir. Adından da anlaşılacağı üzere kıdemi yani süreyi ifade etmektedir. İşveren işçiye bu tutarı çalıştığı süreyi esas alarak ödemek zorundadır. Sigortalı olarak çalışan işçinin en temel güvencelerinden birisi de kıdem tazminatı olmaktadır. Bu nedenle kıdem tazminatı yasal bir haktır.

Bunun dışında ise merak edilen diğer husus ise kıdem tazminatının nasıl ödeneceği hususudur. Burada bilinmesi gereken işveren bu tazminatı taksitler halinde ödemeyeceği durumudur. 4857 sayılı İş Kanunu'nda belirtilen esaslara göre kıdem tazminatının süresi yazılmasa da kıdem tazminatı nakit olarak ödenmektedir. Yani işverenin bu tazminatı taksitler halinde ödemesi söz konusu olamaz. Kıdem tazminatının ödenebilmesi için iş akdinin son bulması gerekmektedir. İş akdi sona erdikten sonra ise kıdem tazminatı işveren tarafından nakit olarak peşin ödenmelidir. İşçiyi işten çıkarması ya da işçinin 5 yılı doldurduktan sonra kendi isteği ile işten ayrılması durumunda ise işveren kıdem tazminatını ödemekle yükümlü olmaktadır.