Kuyumculukta yeni dönem: Belge şartı geldi

Kuyumculukta yeni dönem: Belge şartı geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, perakende kuyum ticaretini düzenleyen ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliği'ne ilişkin değerlendirmede bulundu

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, kuyum sektörüne yönelik düzenlemenin; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği içinde, sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili tarafların görüş ve katkıları alınarak hazırlandığını kaydetti. Düzenlemeyle kuyumculuk faaliyetlerinin adil rekabet koşulları altında yapılmasının ve sektörün daha nitelikli hale getirilerek sağlıklı işleyişe kavuşturulmasının hedeflendiğini belirten Pekcan, "Kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz" dedi.

YETKİ BELGESİ İÇİN 'USTALIK BELGESİ' ŞARTI

Yeni dönemde kuyum ticaretinin, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacağını kaydeden Bakan Pekcan, halihazırda faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021'e kadar durumlarını yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerektiğini belirtti. Pekcan, bu yetki belgesinin, kuyum ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verileceğini kaydetti. Yetki belgesi verilmesinde; meslek odasına kayıtlı olma, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma, vergi dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmama, meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinde bulunma gibi şartların yanı sıra ustalık belgesine sahip olma şartının da arandığına işaret eden Pekcan, ustalık belgesi şartının kuyumcu ya da kuyum işletmesinde tam zamanlı çalışan en az bir personel tarafından yerine getirilebileceğini bildirdi.

Kuyum ticaretinin belirli niteliklere haiz olan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasına ve bu işle iştigal eden kişilerin mesleki itibarının korunmasına önem verdiklerini vurgulayan Pekcan, "Kuyum ticaretinin güvenli bir ortamda yapılmasını, bu meslekte nitelikli insan kaynağı yaratılmasını ve işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılmasını amaçlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TESPİH VE PERAKENDE SAAT SATIŞI SERBEST

Yönetmelik ile kuyum işletmesinin kuyum ticaretinin yanı sıra faaliyette bulunabileceği alanların da belirlendiğini belirten Bakan Pekcan, opal, akik, kuvars gibi yarı kıymetli taşlar ile bu taşlardan yapılan tespih gibi süs eşyasının perakende satış, bakım ve onarımı ile perakende saat satış, bakım ve onarımının bu faaliyetlere dahil edildiğini kaydetti. 

İMİTASYON ÜRÜNLER BULUNDURULMAYACAK

Bakan Pekcan, kuyum ticaretiyle iştigal edenlerin mesleğini icra ederken belirli ilke ve kurallara uygun hareket edeceğini belirterek, kuyum işletmesinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacağına dikkat çekti. Yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünlerin kuyum işletmelerinde bulundurulamayacağını ve bu ürünlerin satışının yapılamayacağını vurgulayan Pekcan, böylelikle tüketicide yanlış algı yaratılmasının ve sektörde haksız rekabetin oluşmasının önüne geçileceğini ifade etti. Getirilen düzenleme ile her türlü kuyum reklamında yetki belgesi numarasına ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanına yer verileceği, kuyum işletmesinin yanıltıcı bilgi veremeyeceği, haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamayacağı ve kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemeyeceği hususlarının kurala bağlandığını anlatan Pekcan, bu ilke ve kurallara aykırı hareket edilmesi durumunda işletmelere idari yaptırım uygulanacağını kaydetti. 

YÖNETMELİĞE AYKIRILIK HALİNDE YETKİ BELGESİ İPTALİ

Bugüne kadar tüm düzenlemelerde olduğu gibi ticarete ilişkin tüm süreçlerde bürokrasinin azaltılmasına yönelik büyük gayret sarf ettiklerinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"Kuyum ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla bakanlık tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi oluşturulacak. Yetki belgesi verilmesi, yenilenmesi ve iptal edilme işlemleri bu bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Sistem sayesinde kuyum ticaretinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve bu ticarete ilişkin güncel ve doğru bilginin temin edilmesi, işlemlerin kısa süre içinde ve güvenilir bir biçimde yapılabilmesi sağlanacak. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda bakanlıkça verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi veya aynı takvim yılı içinde tekrarlanması halinde yetki belgesi iptal edilecek. Bu durumda yetki belgesinin iptalinden itibaren iki yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek. Bu sayede, hizmet kalitesinin artırılmasına ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacak. Ve sektör, mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacak."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı