Mobbing nedir? Mobbing cezası ve türleri neler? Psikolojik Tacizin cezası var mı?

Mobbing nedir? Mobbing cezası ve türleri neler? Psikolojik Tacizin cezası var mı?

Pek çok kişi de bu kavramın çok sık duyulmasından dolayı mobbing anlamını ve ne işe yaradığını çok merak etmektedir. Mobbing nedir, mobbing için görülmüş örnekler var mı gibi sorular insanların kafasını kurcalıyor.

Mobbing, bir işyerinde bir çalışanın daha kıdemli bir çalışan ya da amir, memur tarafından taciz edilmesi, rahatsızlık verecek davranış görmesi ya da aşağılanması gibi durumlarda kişinin maruz kaldığı psikolojik eylemin adıdır.

Mobbing bir diğer kavramı ile ofis hastalığı olarak biliniyor. Bu nedenle özellikle ofiste çalışan kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Ofis ortamında görülen aşağılanma, hırpalanma, alay konusu edilme ve psikolojik olarak baskı altına girme manasına giren mobbing hakkındaki detayları Avukat Ahmet Mete aşağıdaki gibi açıklıyor;

MOBBİNG İSPATI İÇİN ÖNEMLİ OLAN GÖSTERİLEBİLİR KANITLARDIR

‘’Mobbing olayına şahit olunduğu zaman mobbing yapılan kişiyi bıktırma, canından bezdirme ve işyerinden ayrılma gibi durumlara zorlayacak hareketlerde bulunma durumunda mobbing uygulayan kişinin ruh hastası olduğu veya psikolojik tedavi gördüğünü görmekteyiz. Mobbinge maruz kalan çalışan kanunlarda bile cezası olan bu davranışlarda zamanla o işyerinde çalışmak istemeyecek ve istifa etmek zorunda kalacaktır. Bu yüzden mobbing gerçek manada ispat edilebiliyorsa İiş Kanunları uyarınca mobbing uygulayan kişi tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Çünkü haksız yere karşı tarafa iş hakkını feshettirmeye çalışmaktadır.

Şikayet sonucu Yargıtay kısa sürede mahkeme kararı verecektir ve şüpheden uzak her türlü delilin veya şahitin mahkemeye sunulması durumunda karşı taraf ceza alacaktır. ‘’

MOBBİNG İÇİN BAZU FİLLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUR

‘’mobbing hareketine verilecek en iyi örnek yukarıda gösterilen aşağılanma, hırpalanma, tacize uğrama gibi durumlardır. Yani birtakım fiiller söz konusu olduğu için mahkeme gözünde de bu gibi kuşkulu filler göz önüne alınır. Buna verilecek en iyi örnek bir işçinin tazminatı vardır, işveren bu tazminatı vermemek için işçi kendi isteği ile işten ayrılsın diye ona baskı uygulayabilir ve onu caydırıcı hareketlerde bulunabilir. Bu davranış en bilindik mobbinge örnektir.

Bununla birlikte işçiye izin kullandırmamak için, fazla mesai yapması için ve bunların da bedelini ödememek için mobbing uygulanabilir. Bu kişilerin kesinlikle sessiz kalmaması, Yargıtay tarafından haklarını aramaları gerekir. ‘’

MOBBİNG İÇİN SİSTEMATİK BİR DURUM GÖSTERMEK GEREKİR

‘’Çoğu zaman mobbing yani kişiyi rahatsız edecek her türlü davranış kanun gözünde suçtur. Bu suç hapis cezası ve tazminat cezası ile sonuçlanacaktır. Fakat burada esas alınan konu aşağılayıcı, hırpalayıcı ve rahatsız edici davranışların mobbing olarak adlandırılması için bir defaya mahsus yaapılmaması gerekir. Yani bu davranışların ardı ardına tekrarlanması için mobbing gerçekleşmektedir. Sürekliliği olursa mahkeme tarafından mobbing cezası verilir. Bunun için mahkemeye gösterilecek delillerin de bu doğrultuda olması yani birden fazla kanıtın olması gerekir.