Nasıl erken emekli olunur, erken emekli olmanın 12 yolu!

Nasıl erken emekli olunur, erken emekli olmanın 12 yolu!

Erken emeklilik pek çok çalışan açısından büyük önem taşıyor. Bu durumun 12 yolu bulunmakta olup, çalışanlar bu yolları izlediği zaman bu haktan faydalanabiliyorlar.

Bu yollar arasında en bilineni ise askerlik borçlanması gelmektedir. Bunun yanı sıra ise doğum borçlanması, yurt dışında çalışma, staj gibi durumlarda da faydalanılması sağlanabilir. Sigortalı borçlanma durumu mazerete bağlı olarak çalışılmayan zamanları satın alma anlamına gelmektedir. Pek çok kişi emeklilik için yeterli olan gün sayısını tamamlamak için bu süreleri borçlanmaktadır. Böylelikle zamanından önce emekli olma imkanı doğmaktadır.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR? 2020 NASIL ERKEN EMEKLİ OLURUM?

Hizmet borçlanması kanunen bazı durumlarda mümkün olmaktadır. Geriye dönük olarak kişiler bu zamanları borçlanabilir. Yani satın alabilir. Ancak bu her anlamda da sigortasız çalışılan zamanı satın almak anlamına gelmez. Kanun bu durumları sınırlandırarak bazı şartlar ortaya koymuştur. Kanun sınırlandırıldığı şartlar dışında hizmet borçlanması söz konusu olamaz. Kanunda belirtilen süreler ise;

Anneler için doğum borçlanması; doğum borçlanması yapılabilmesi için doğumdan önce sigortalı çalışılması koşulu mevcuttur. Bu koşul sağlandıktan sonra ise yapılması gereken her çocuk için 2 yıl (760) gün prim borçlanması yapılabilir. Bu durum anneler açısından oldukça avantajlı bir durumu ortaya koymaktadır. 1 doğum borçlanması için 2 yıl hizmet borçlanması yapılabilir.

Askerlik Borçlanması; Askerlikte geçen süre için hizmet borçlanması yapılabilir. Hizmet süreleri kadar prim borçlanması gerçekleşebilir. Er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen süreler söz konusu için hizmet borçlanması imkanı sunmaktadır.

Çalışma hayatında alınmak durumunda kalınan aylıksız yani ücretsiz izin süreleri de hizmet borçlanması olarak kabul edilir.

3600 Günden Emeklilik; 3600 günü tamamlayan çalışanlar emeklilik talep etme hakkına sahiptir. Ancak bu talepte bulunabilmek için bir şart bulunmaktadır. Bu şart ise 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe giriş sigortasının yapılması gerekmektedir. 3600 günü dolduranlar için ise kaç yaşında emekli olacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

Sigortalı olmaksızın avukatlık stajlarını normal olarak geçirenler için bu durum söz konusudur.

Avukatlık stajı gibi sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçiren ve öğrenim süreleri de hizmet borçlanmasın esastır.

Normal sigortalı bir işte çalışırken herhangi bir nedenden dolayı tutuklu hale düşenler için tutukluluk süresi boyunca hizmet borçlanması yapabilmektedir. Ayrıca buradaki ayrıntı ise tutukluluk halinin sona ermesidir.

Grev ya da lokavt durumunda

Doktorların fahri asistanlık sürelerinde geçen zaman için hizmet borçlanması yapılabilmektedir.

Seçim için görevlerinden istifa eden kişiler bu süre zarfındaki zamanı borçlanma imkanından faydalanmaktadır. Bu süre ise istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar zamanı ifade etmektedir.

Yurtdışında çalışan kişiler yurt dışında geçirdikleri süreleri borçlanma imkanına sahiptir.

Ayrıca Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurtdışında eğitim gören kimselerin eğitimi tamamladıktan sonra yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süreleri

Tüm bu durumlar sigortalı borçlanma için bir nedendir. Kişi bu kanuni haklardan rahatlıkla faydalanmaktadır. Böylelikle emekli olabilmek için yaş daha aşağı düşerek erken emeklilik fırsatı doğmaktadır. Özellikle doğum borçlanması ve askerlik borçlanması için günümüzde sıklıkla başvuru yapılmaktadır.