Part-time çalışanlar işe iade davası açabilirler mi?

Part-time çalışanlar işe iade davası açabilirler mi?

Part-time çalışanlar işe iade davası açabilirler mi? Bu sorunun cevabı kısmi zamanlı çalışma şartlarına göre farklılık göstermektedir. Bu davayı açabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi şarttır.

Part-time çalışmak kısmi çalışma anlamına gelmektedir. Kısmi çalışmak tam zamanlı çalışmanın aksine haftalık yaklaşık olarak 30 saate denk gelmektedir. Tam zamanlı çalışmak için haftalık 40 saati ifade ederken kısmi zamanlı çalışmak 2/3’ ünü ifade etmektedir. Bu durumda kısmi zamanlı çalışanlar işten çıkarıldıkları zaman işe iade davası açılıp açılmayacağı merak konusu olmaktadır.

 

İŞE İADE DAVASI AÇMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Kısmi zamanlı yani part-time olarak çalışanların işe iade davası açabilmesi bazı şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartlar ise;

Çalışanın bir iş yerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunmaktadır. Belirli süreli olarak çalışanın kişiler işe iade davası açması söz konusu değildir.

İşçinin kendi isteği ile değil işveren tarafından işten ayrılması gerekmektedir. Yani iş akdini işverenin sonlandırması gerekmektedir.

İşçinin söz konusu iş yerinde en az 6 ay süre ile çalışması gerekmektedir.

İş yerinde en az 30 işçinin çalışması gerekmektedir. Son olarak ise işçi işverenin vekili olmamalıdır.

Tüm bu şartların sağlanması durumunda çalışan kısmi zamanlı olarak çalışmış olsa bile işe iade davası açmaya hakkı bulunmaktadır. Ancak bu şartları taşımıyor ise işe iade davası açılamamaktadır. Burada en önemli husus kısmi zamanlı olsa bile belirsiz süreli sözleşmeye sahip olması gerekmektedir.

 

PART-TİME ÇALIŞANLAR DAVA AÇABİLİR Mİ?

Bu konuda Yargıtay da iş sözleşmesinin belirli ya da belirsiz süreli olmasının önemli olduğunu ifade etmektedir. Burada kısmi zamanlı ya da tam zamanlı çalışmasının önemli olduğunu ifade etmektedir. İşe iade davası açılabilmesi için kısmi zamanlı olması önemli değildir.