Sigortalı çalışan istifa ettiğinde hangi haklara sahiptir?

Sigortalı çalışan istifa ettiğinde hangi haklara sahiptir?

İş yaşamında pek çok nedenden ötürü istifa gündeme gelebilmektedir. Ancak istifa etmeden önce çalışanların dikkat etmesi gereken belirli noktalar bulunmaktadır.

İstifa Ederken Dikkat Edilecekler
İstifa etmek her çalışanın hakkı olduğu gibi ancak istifa sonucunda birtakım temel sosyal hakları elde etmek için istifanın yasal kurallara uygun olarak yapılması gerekmektedir. İşten çıkarken tazminat alabilmek oldukça önemlidir. Tazminat hakkı kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı olarak bilinmektedir.

 

Kıdem tazminatı tüm çalışanlar için alınabilecek ve geçen yıllara göre iş tanımından hareketle belirlenen tazminattır. İhbar tazminatı ise çalışanın bir anda işten çıkması ya da işveren tarafından bir anda işten çıkarılması halinde söz konusu olan tazminattır. Örneğin çalışan aniden işten çıkmışsa, iş sözleşmesi gereğince ihbar süresini dikkate almadan işten çıktığı ve işin aksamasına neden olduğu gerekçesi ile işyerine tazminat ödemek zorundadır. Bunun aynısı çalışan lehine de geçerlidir. İşveren tarafından aniden işten çıkarılan kişi ilgili süre şartlarını sağlaması halinde ihbar tazminatı alabilmektedir. Bu yüzden istifa ederek aniden işten çıkmak, ihbar tazminatı ödenmesine neden olacağı gibi aynı zamanda kıdem tazminatının alınmasını da engelleyebilecektir. Kıdem tazminatının alınması için ise istifanın geçerli bir sebebe dayanması gerekmektedir. Buna göre evlilik, askere gitme, emeklilik, malulen emeklilik gibi durumlar sonucunda istifa edilmesi halinde kıdem tazminatı alınabilmektedir.

 

İstifa Eden Kişinin Hakları Nedir?
İstifa edecek kişinin normal koşullarda kıdem tazminatı, fazla mesai çalışmaları, kullanamadığı yıllık izin, ulusal bayram ya da resmi tatillerdeki çalışmalar, ödenmeyen ücretlere dönük alacakları, hafta sonu izni gibi alacaklarını alma hakları bulunmaktadır. Şayet işten çıkarken işveren bu konularda olumsuz görüş bildiriyorsa, bu durumda iş mahkemesine başvuruda bulunulmalı ve haklar talep edilmelidir.