Sözleşmeli personelin refakat izni var mıdır?

Sözleşmeli personelin refakat izni var mıdır?

Sözleşmeli personelin refakat izni var mıdır? Bu durum kanunda açıkça belirtilmiştir. Sözleşmeli personellerin refakat izinleri var mı, varsa kaç gündür ve kanında bu detaylar çalışan için nasıl belirlenmiştir.

657 sayılı kanuna tabi çalışan ve kadrolu olarak çalışan kamu personeli kanunda belirtilen süreler ve şartlar dahilinde refakat iznine tabidir. Ancak son yıllarda kamuya sözleşmeli personel alımının daha fazla olması sebebiyle sözleşmeli olarak çalışan kamu çalışanları refakat izninin olup olmadığını oldukça merak etmektedir. Peki, Sözleşmeli personelin refakat izni var mıdır? Bu durum kanunda açıkça belirtilmiştir. Yine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. Maddesi gereğince bakmakla yükümlüğü olduğu ve söz konusu personelin bakımından mahrum kalındığında hayati tehlike oluşturacak olan 1. Derece yakınları için refakat izni hakkı bulunmaktadır.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN REFAKAT İZNİ KAÇ GÜNDÜR?

Sözleşmeli personelde tıpkı diğer kamu personelleri gibi refakatçi izni hakkı sahiptir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre bu hükümde şartlar ve süresi 9. Maddede açıkça belirtilmiştir. Bu hüküm gereğince sözleşmeli personelin 1. Derece yakınının bakıma muhtaç olması ve bu durumu sağlık raporu ile belgelendirilmesi durumunda 3 aya kadar refakat izni kullanması söz konusu olmaktadır. Ancak bu süre 3 ayı geçemez. Ayrıca kanunda belirtilen şartları taşımak zorundadır. Eğer sözleşmeli personel bakmakla yükümlü olduğu kişinin rahatsızlığını sağlık raporu ile kanıtlar ise bu durumda en fazla 3 aya kadar refakatçi izni kullanabilir. Aksi durumda ise böyle bir izin kullanma olasılığı bulunmaz. Bu durumu kanıtlamak zorunludur.