Tuvalette sigara içmek işten atılma nedeni mi?

Tuvalette sigara içmek işten atılma nedeni mi?

Sigara içmek artık kapalı alanlarda dahil olmak üzere pek çok alanda yasaklanmıştır. Çalışan ve işverenlerin yasal düzenlemede pek çok hakları ve sorumlulukları bulunuyor.

Bu sorunluluklar arasında çalışanların tuvalette sigara içmesi durumunda işten çıkarma sebebi oluşturabilir mi sorusu çalışanlar tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu durumda kanun ve yasalar iki taraf için hangi hakları belirlemiştir?

Sözleşmeli personelin refakat izni var mıdır? Bu durum kanunda açıkça belirtilmiştir. Tuvalette kapalı alan sayıldığı için iş yerinizde tuvalette sigara içmek sizin için bir tehlike arz edebilir. Sigara içmek zaten sağlığa zararı olduğu tartışılmaz bir konudur. Devletimiz ise hem çalışanların hem de çevredekilerin sağlığını korumak maksadıyla çeşitli tedbirler almıştır. Bu tedbirler arasında ise kapalı alanlarda sigara içme yasağı olmuştur ve buna dair çeşitli para cezaları ortaya konmuştur. Söz konuşa duruma ilişkin bir dava açılmış ve Yargıtay bu konu ile ilgili bir emsal karar ortaya koymuştur. Bu nedenle de iş yerinde tuvalette sigara içmek iş kaybına neden olabileceğini ortaya çıkarmıştır.

TUVALETTE SİGARA İÇEN İŞÇİ İŞİNDEN OLABİLİR!

İş yerinde tuvalette sigara içilmesi olayı Yargıtay tarafından farklı bir açıdan ele alınarak iş güvenliğini tehdit olarak değerlendirilmiştir. Yargıtay’ın 7. Hukuk Dairesi Esas No:2015/4672 Karar No:2015/7580 Karar Tarihi:28.04.2015 ile iş yerinde tuvalette sigara içen işçinin sözleşmesini fesih eden işvereni haklı bularak soruna noktayı koymuştur. Söz konusu dava bir kağıt fabrikasında geçmesinden dolayı ciddi şekilde iş güvenliği tehdidi oluşturduğu kanısına varılmış ve bu konu ile ilgili işveren haklı bulunmuştu. Ayrıca işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarını kaybetmesine de neden olmuştu. Bu nedenle iş yerinde tuvalette sigara içilmesi bir işçinin iş kaybına sebep olmuştu.