Vazife malulleri işe girerse aylıkları kesilir mi?

Vazife malulleri işe girerse aylıkları kesilir mi?

Vazife malulleri işe girerse aylıkları kesilir mi, sorusu kanunlarda kapsamlı şekilde belirtilmiştir. Kamu görevlileri vazife malulü durumuna düştükten sonra sigortalı bir işe girerse aylığı kesilir mi?

Vazife malulleri ancak kamu personelleri için geçerli olan bir durumdur. Bu durum yalnızca kamuda çalışan personeller için geçerli olan bir kavramdır. Vazife malulleri ne anlama gelmektedir? Öncelikle bu tanıma bakacak olursak vazife malulleri; devlet görevlilerinin görevlerini yerine getirirken, görev yeri dışında kurum tarafından başka yerde görevlerini yerine getirirken, devlet işlerini gerçekleştirirken, görevlerini ifa etmek üzere yolda giderken sırasında meydana gelen kazalardan ötürü malul durumuna düşmesini ifade eder.

KİMLER, HANGİ DURUMLARDA VAZİFE MALULÜ SAYILIR?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince vazife malulü durumuna düşmek için;

Devlet görevlilerinin görevlerini yerine getirirken,

Kurum tarafından kamu personelinin başka bir ilde görevlendirilmesi ve görevini burada ifa ederken,

Devletin verdiği işleri gerçekleştirirken,

Görev için bir yere taşıt ile giderken ya da dönerken geçirdikleri kaza sonucunda malul duruma düşmesi durumunda vazife malulü sayılmaktadır.

HANGİ HALLERDE VAZİFE MALULLÜĞÜ HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ?

Vazife malulü sayılmasının şartları açıkça belirtilmiştir. Bu durumlar dışında gerçekleşen kazalarda kişi vazife malulü sayılmaz. Kamu personeli keyfi olarak içki ya da keyif verici madde kullanılması durumunda, kanunlara aykırı davranarak ve yasak fillerde bulunurken, intihara kalkışmak ve bunun gibi durumlarda da vazife malullüğü söz konusu olamaz. Bu nedenlerden dolayı da vazife malulü aylığı alınamamaktadır.

VAZİFE MALULLERİ İŞE GİRERSE AYLIKLARI KESİLİR Mİ?

Vazife malulü olmanın tanımını ve şartlarını açık olarak değerlendirdikten sonra en çok merak edilen soru olan vazife malulleri işe girerse aylıkları kesilir mi? Sorusuna. Vazife malulü olarak emekli olan kamu personeli 4/a (SSK) ya da 4/b’ye (BAĞ-KUR) çalışabilir. Bu durumda herhangi bir ücret kesintisi olmamaktadır. Vazife malulü olarak emekli olarak çalışan kimselerin aylıklarında kesintisi olmamaktadır. Bu nedenle bu durumda olanların çalışmasında engel bulunmamaktadır.