Vazifeden dolayı malul olan kişiler işe girerse maaşı kesilir mi?

Vazifeden dolayı malul olan kişiler işe girerse maaşı kesilir mi?

Kamuda görev yapan bir memur görev başındayken yaralanır veya sağlığından olursa devlet tarafından birtakım haklara sahip olur. Bu tür kişilere de ‘’vazife malulü’’ adı verilir. Bu kişilerin hakları gerekli yasalarda belirlenmiştir ve aynı zamanda merak konusudur.

Kamuda çalışan bireyler Sosyal Sigortalar veya Genel Sağlık Sigortası kapsamında yer alan kanunlara göre vazife başındayken kazaya uğrarsa ve bu kaza sonucunda malul hale gelirse vazife malulü olabiliyorlar. Peki vazife malulü olan bireylerin işe girmesi durumunda maaşı kesilir mi diyecek olursak hayır kesilmez. Ancak 4/a ve 4/b kapsamına dahil olarak bir işte çalışmaları gerekir.

 

VAZİFE MALULÜ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR NELERDİR?
• İçki ve benzeri tarzında keyfi amaçlı etken madde kullanması durumunda,
• Kanunlara aykırı olacak şekilde tavır sergilemesi durumunda,
• Yasaklanmış eylemleri gerçekleştirmesi durumunda,
• İntihar etmeye kalkışması durumunda
• Kendine veya bir başkasına zarar vermeye çalışması durumunda vazife malulü durumundan faydalanamazlar.

 

VAZİFE MALULÜ KAPSAMINA GİREN KİŞİLER KİM BİLİR?
• Görev başındayken,
• Başka bir kurumda görev halindeyken,
• Kurumu korumak amacıyla çalışırken,
• Kurum arabasıyla işe gidip gelirken,
• İşyerinde oluşan kazalardan dolayı bu duruma düşen çalışanlar vazife malulü sayılabiliyor.

 

VAZİFE MALULÜ HAKKINI KULLANMAK İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPMAK GEREKİR?
Bir sigortalı işçinin vazife malulü olarak gösterilebilmesi için sigortasının bağlı olduğu kuruma giderek veya emekli bireylerinde bağlı oldukları Emekli Sandığı birimine giderek bu haktan faydalanmak istediklerini beyan eden dilekçeyi vermeleri gerekir.