Vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma geliyor, detaylar neler?

Vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma geliyor, detaylar neler?

Milyonlarca vergi ve SGK prim borçlusu tarafından beklenen yapılandırma hükümet tarafından meclise getiriliyor. AK Parti Başkan Vekili Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamada vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik çalışmaların olduğu bildirilmişti.

SGK ve Vergi Prim Borçları Nasıl Olacak?

Özellikle koronavirüs salgınının ekonomiyi önemli ölçüde etkilemesi ve ekonomik durgunluğa neden olması yüzünden vergi tahsilatlarının azalması, bütçe açığının büyümesi nedeniyle hükümet tarafından yeni bir vergi ve SGK prim düzenlemesi yapılıyor. AK Parti başkanvekili olan Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yeniden yapılandırmaya tabi tutulacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından ise milyonlarca borçlu yapılandırmanın nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.

Düzenlemenin mecliste sunulması ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi ile birlikte yapılandırma yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili olarak Muş şu ifadelere yer verdi; “vergi affı olarak değil de vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması için çalışıyoruz. Teknik kısımları tamamlamaya çalışıyoruz. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında bunu Plan Bütçe Komisyonu’na sunacağız. Geçmişte de yapılanlar var, bu yeni yapılandırma da onlara benzeyecek. Teknik kısımlar devam ettiği için ayrıntılar teklif verileceği zaman paylaşılacak.”

Hangi Borçlara Yapılandırma Gelecek?

Vergi borcu yapılandırması söz konusu olunca milyonlarca borçlu hangi borçlara yapılandırma yapılacağını merak etmeye başladı. Yapılandırmanın Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergiler ile bunlara dahil olan vergiler ve gecikme faizleri, gecikme zamları ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları içermesi bekleniyor.

Aynı zamanda yapılandırma kapsamında gümrük kanunu ve diğer kanunlar kapsamında da gümrük yükümlüğü olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil edilecek daireler tarafından 6183 sayılı olan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilecek gümrük vergileri, idari para cezaları ve faizler ile alacaklarının da yine yapılandırma kapsamında olması bekleniyor. Aynı zamanda SGK prim borçları yüzünden sağlık hizmeti alamayan ya da emekli olamayanlara yönelik de geçmişe dönük prim yapılandırması sağlanarak eşit taksitler üzerinden prim borçları ödemesi sağlanacak.