Yapılandırma yapılmış kredi borcu ödenmediğinde ne olur?

Yapılandırma yapılmış kredi borcu ödenmediğinde ne olur?

Yapılandırılmış kredi borcu pek çok kişiye borçlarının daha kolay ödenmesini mümkün hale getiriyor. Ancak yapılandırılan kredi borcu ödenmediğinde çeşitli sorunları beraberinde getiriyor, bu yüzden yapılandırma yapılmış kredi borçlarının ödenmesi gerekiyor.

Kredi Borcu Yapılandırma Nedir?

Kredi borcu yapılandırma tanımı itibariyle temel olarak halihazırdaki kredi borcunun güncel yapılandırma faizi ile yeniden hesaplanmasını ve ödeme açısından kolaylık sunulmasına dayanmaktadır. Vadenin uzatılması kapsamında ise aylık olarak ödenecek tutarlar azalır ve böylece borcu ödemek daha kolay bir hale gelir. Bu noktada ise yapılandırma faiz oranları güncel faiz oranlarından farklılık gösterebilmektedir. Bu faiz oranları, güncel faiz oranlarından daha düşük olabilmektedir çünkü tahsil edilemeyen borçların düşük faizler ile yeniden hesaplanarak borçludan borcun tahsil edilmesi hedeflenmektedir. Ancak yine dosya masrafları, komisyon ücretleri ve diğer giderler de yapılandırma kapsamına dahil edilmektedir. Kredi borcu yapılandırma bankalar için yapıldığı gibi KYK gibi borçlar için de söz konusu olmaktadır.

Yapılandırma Borcu Ödenmediğinde Ne Olur?

Kredi borcu yapılandırma ödenmediği durumlar yapılandırmanın bozulması anlamına gelmektedir. Yapılandırma için esas teşkil eden durum borcun belirlenen taksitler aralığında ödenmesidir. Bu bakımdan yapılandırma taksitleri ödenmediği durumlarda yapılandırma geçersiz hale gelmektedir. Düzenli ödeme yapılmadığı hallerde yapılandırma için uygulanmış olan faiz oranları geçersiz kabul edilir ve borç ilk haline dönmektedir. İlk haline dönüş yapılması halinde ise borcun ödemesi daha zor bir hale gelmektedir. Bu durum bankaya olan borçlarda geçerli olduğu gibi devlete karşı olunan borçlarda da geçerlidir. Örneğin KYK borcu yapılandırma sonrasında belirlenen taksitler ile ödenmezse yapılandırma iptal edilir ve eski haline borç döner.

Yasal Takip Başlar mı?

Yapılandırma borcu ödenmemesi halinde borç eski haline döneceği için alacaklı kurum ve kuruluşlar tarafından yasal takip başlatılacaktır. Öncelikle yasal takip için çeşitli ihbarlar yapılır ve borcun ihbarlar sonrasında da ödenmemesi halinde icra süreci başlatılır. İcraya gidilen borç için avukat tarafından ikametgah adresine tebliğ yapılır ve borcun yedi gün içerisinde ödenmesi beklenir. Ancak borç yedi gün içinde ödenmeyecek durumdaysa avukat vasıtası ile icra borcunun taksitlendirilmesi yapılacaktır.