Yargıtay’dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar

Yargıtay’dan kıdem tazminatı ile ilgili emsal karar

Sabah mesaiye geç gelen ve akşam mesaiden önce işten ayrılan çalışan ile ilgili tazminat almadan işten çıkarılması yönünde karara varan Yargıtay, böylelikle işveren ve çalışanları ilgilendiren bir karar aldı.

Dava Yargıtay’a Taşındı

Öne sürülen iddiaya göre çalıştığı işyerine sabah 08.00 mesaisine yarım saat geç kalan ve akşam mesaisinden de 15 dakika erken çıkan çalışan, işveren tarafından işinden çıkarıldı. Bu durumda İş Mahkemesi’ne giden çalışan, depo işçisi olarak çalıştığını ve yapılan iş sözleşmesinin usulsüz şekilde bozulduğunu söyleyerek tazminat talebinde bulundu. Davalı olan işveren ise davacının iş sözleşmesi kurallarına uymadığını ve iş akdinin haklı nedenlere dayandırılarak sona erdirildiğini belirti.

Mahkeme tarafından varılan sonuç neticesinde, davalı işverenin yaptığı fesih işlemlerinin son çare ilkesine uygunluk taşımadığı bakımından davanın kabulüne karar verildi. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi ise davalı avukatın istinaf başvurusunu geri çevirdi. 08.00’da olan mesaiye 08.35’te başlamanın iş akdi feshini gerektirmediği savunuldu. Bu yüzden çalışana işveren tarafından usulsüz şekilde işten çıkarıldığı için tazminat verilmesi istendi. Mahkeme ise davayı Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay Tarafından Durduruldu

Yargıtay’a gelen davada ise kurum tarafından çalışanın işe geç gelip erken çıktığına dair tutanak tutulduğuna dikkat çekildi. Bu bakımdan çalışana 2 günlük ücretten kesme cezası verildiği ve ihtarda bulunulduğu, davacının talep ettiklerinin doğru olmadığı hatırlatıldı. Sözleşmede mesai saatleri içinde kesintisiz çalışma yapılacağı belirtildiği için iş akdinin feshinin haklı nedenlere dayandığını ve tazminat hakkı bulunmadığına hüküm verildi. Bu bakımdan milyonlarca çalışan ve işveren için bu karar emsal niteliğinde karar taşıyacak ve mesai saatlerine uyulmadığı ya da görev tanımını yerine getirmeyen çalışanlar, işten çıkarıldığında tazminat talep edemeyecekler.