Adalet Bakanlığı 1200 Hakim ve Savcı alıyor

Adalet Bakanlığı 1200 Hakim ve Savcı alıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan açıklamada kurum bünyesinde faaliyet gösterecek 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alımı yapılacak.

Başvurular Yakında Başlıyor
İlgili sınava yönelik başvurular 1 – 8 Ekim tarihilerinde yapılacak. Pozisyonlar için uygun şartları taşıyan adaylar ise 21 – 22 Ekim 2020 tarihlerinde belirlenmiş sınav merkezlerinde yazılı sınava tabii tutulacaklar.

 

Adayların 1 Ekim’de başlayacak olan başvurular için ücret yatırmaları gerekiyor. Buna göre 1 sınava katılacak adaylar 225,00 TL, 2 sınava katılacak adaylar 337,50 TL, 3 sınava katılacak adaylar ise 450,00 TL ödeyecekler.

 

Başvuru Şartları Belirlendi
Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilanda adayların başvuru yapabilmeleri için şartlar da belirlendi. Buna göre adayların şu şartları yerine getirmeleri gerekiyor;
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum olmamak,
• Türk Ceza Kanunu 53’üncü maddesinde belirtilen Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğranılsa bile mahkum olmamak,
• Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak,
• Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması kapsamında olumlu sonuç almak gerekmektedir.

 

Bu şartları sağlayan adayların başvuruları değerlendirilecek ve açıklanacak sınav merkezlerinde ilgili tarihlerde sınava girecekler. Uygulanacak sınavda adaylara alanlarına göre; Türkçe, matematik, tarih, temel yurttaşlık bilgisi, ticaret kanunu, icra ve iflas kanunu, harçlar kanunu, damga vergisi kanunu, katma değer vergisi kanunu, genel hukuk bilgisi gibi alanlardan soru yöneltilecek. Başarılı olan adaylar ayrı liste ile açıklanacak.