İstanbul meydanlarının yeni görünümü için oylama başladı

İstanbul meydanlarının yeni görünümü için oylama başladı

İBB ve İstanbul Planlama Ajansı’nın birlikte yürüttükleri çalışma ile yarışmaya açılmış olan Taksim, Bakırköy Meydanı ile Salacak kıyı bandı tasarımlarında ödül kazanan projelerin hayata geçirilmesi için 19 Ekim ve 12 Kasım tarihleri oylama yapılacak.

Projeler Oylamaya Sunuldu

Yakın zamanda yapılan İstanbul’daki bazı kent meydanlarının düzenlenmesine ilişkin proje sonuçları açıklanınca hangi projenin hayata geçirileceği üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oylama yapılıyor. İstanbul sakinlerinin internet sitesi üzerinden katılacakları oylamada, sonuca göre en çok oyu alan projeler hayata geçirilecek. Buna göre projelere oy vermek isteyenler 19 Ekim – 12 Kasım 2020 tarihleri arasında oylama yapabilecekler.

Yarışmalar sonucunda dereceye eşdeğer olarak katılan projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulacak olan Karar Senin merkezlerinde ya da İBB internet sitesi üzerinden incelenecek. Aynı zamanda İstanbul sakinleri, meydanlarda bulunacak Beyaz Masa çalışanları tarafından da oy verme süreçleri konusunda detaylıca bilgilendirilecekler. İBB tarafından katılımcıların yaklaşımları ön planda tutulacak ve İPA ile ortak düzenlenen Taksim, Bakırköy ve Salacak Meydanları tasarım yarışmaları sonucunda eşdeğer görülen projelerin gerçekleştirilmesi için İstanbul sakinlerinden oylama talep edilecek. Üç yarışma için şimdiye değin 233 proje teslim edildi ve jüri tarafından her bir yarışma için üçer eşdeğer ödül belirlendi.

 

Eşdeğer Projeler Değerlendiriliyor

Buna göre oylamaya sunulan eşdeğer projeler oylamaya sunuluyor. Taksim, Bakırköy ve Salacak meydanları için toplamda 9 proje yarışıyor. Oylama yapacak olanlar ise her meydana göre üç projeden birisine oy verme hakkına sahip olacaklar. Buna göre üç meydan için de farklı projeler yapıldı ve jüri tarafından belirlenen projeler arasından son üçe kalanlar İstanbul sakinlerine soruluyor. Oylamanın son tarihi sonrasında en çok oyu alan proje meydan tasarımı için kullanılacak.

Oylama yapmak için ise T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmak gerekiyor. Katılımcılar üç meydan içinde oy verebiliyorlar, başka bir deyişle oy vermek için bölge kısıtlaması bulunmuyor. Tüm İstanbul sakinlerini içeren oylama sonuçları oylamanın bitmesini takip eden günlerde açıklanarak kamuoyuna duyurulacak.