Süresiz nafaka tekrar gündemde, yeni nafaka düzenlemesi geliyor

Süresiz nafaka tekrar gündemde, yeni nafaka düzenlemesi geliyor

Uzun süredir gündemde olan süresiz nafaka uygulaması tekrar gündeme getirildi. Buna göre son iki yılda yürütülmüş olan çalışmalardan sonuç alamayan hükümet, daha önce hazırlanmış olan taslakları tekrar gündeme getirdi.

Yeni Nafaka Düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoksulluk nafakasına süre sınırı getirilmesine ve icra ile çocuk teslimine de son verecek olan düzenlemenin çok kısa süre içerisinde Meclis’e getirilmesi gerektiğinden bahsetti. Bunun ardından ise AKP genel merkez yönetimi ve meclis grup yönetiminin de katıldığı, konuyla ilgili gerekli kararların alınacağı bir toplantı yapıldı.

Toplantı sonucunda alınan kararlar ise şu şekilde; yapılacak düzenleme ile ömür boyu nafaka uygulamasına, bazı haller dışında olmak üzere son verilmesi planlanıyor. Ayrıca nafaka bağlanması için evlilik süresi de dikkate alınacak ve bunun yanında kadının yaşı, gelir durumu, çocuğun olup olmadığı ve tarafların kusur oranı da temel alınacak. Özellikle boşanma hallerinde kadının kusurlu olması halinde mahkeme tarafından kadın lehine nafaka kararı verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Nafaka evli kalınan süre kadar verilecek. Başka bir deyişle evli kalınan süre örnek olarak 10 yıl ise nafaka süresi de 10 yıl ile sınırlı tutulacak. Ancak en düşük nafaka süresi de 2 yıl olacak, buna göre 2 yılın altında evli kalmış olan kimselerin yine ayrılmaları halinde en az 2 yıl nafaka ödemeleri sağlanacak.

Nafaka Üst Sınır Mahkemeye Bırakılacak

Halihazırdaki uygulamada, nafaka üst sınır taraflar arasında belirlenirken yeni düzenleme ile birlikte nafaka üst sınırının hakim tarafından kararlaştırılması mümkün olacak. Aynı zamanda kadının yaşı, çalışamayacak durumda olması gibi şartlar söz konusu olduğunda ise nafaka sınırı bulunmayacak, bu durumda olan kadınlar ise ömür boyu nafaka almaya devam edecekler. Ancak çalışan ya da emekli olan kadınlar için ömür boyu nafaka verilmeyecek.

Evliliği ile birlikte işinden ayrılmış olan ve daha sonra da ayrıldığı işine dönme imkânı olmayan kadınların da nafakası yine süresiz olarak değerlendirilecek. Ayrıca polis eşliğinde çocuk teslimi de son bulacak ve Aile Bakanlığı işlemleri yürütecek. Yapılacak düzenlemenin yakın zamanda meclise getirilmesi bekleniyor.