Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı kimlere deniliyor? Z Kuşağı'nın özellikleri neler?

Z Kuşağı nedir? Z Kuşağı kimlere deniliyor? Z Kuşağı'nın özellikleri neler?

En temel tanımı ile Z kuşağı 2000 sonrasında doğanları tarif eden bir tanımlama olsa da karakter özellikleri bakımından geçmiş nesillerden önemli farklılıklar taşıyorlar.

Z Kuşağı Nedir?

Z kuşağı kimlerdir ifadesi olarak 2000’den sonra doğanlar gösterilmektedir. Buna göre Türkiye bazında Z kuşağı ortalama 18 milyon bir kitleyi ifade etmektedir. Z kuşağından önceki kuşak olan Y kuşağı görece teknolojiden daha uzak ya da kısıtlı bir gelişim dönemi geçirmişti. Ancak Z kuşağı teknolojik imkânların kolay bir şekilde ulaşılabilir olması yüzünden teknolojiye son derece adapte ve yer yer bağımlılık derecesinde bağlılık gösteriyor. İlk gençlik dönemlerinin teknoloji üzerinden bu kadar yaygın olarak kullanılması Z kuşağının günlük yaşam pratiklerinin de farklı olmasına neden oluyor.

 

Z Kuşağı Genel Özellikleri Nelerdir?

Sosyologlar ve psikologlar tarafından Z kuşağı genel özellikleri belirlenmektedir. Buna göre kuşağın genel özellikleri;

Psikolojik ve zihinsel olarak hızlı gelişime sahiptirler,

Ekip çalışmasından çok bireysel olarak kendilerini ortaya çıkarırlar,

Sosyal statü kendileri için oldukça önemlidir,

Özellikle teknoloji ve internet kullanımı yaşamlarının vazgeçilmezidir,

Arkadaş edinme konusunda zorluk yaşarlar, bu türden kavramlara fazla değer veremezler,

Yer yer egoizme varan davranışlarda bulunurlar,

Görece özgüvenleri yüksek olup söyleyeceklerini çekinmekten imtina etmezler,

Analitik düşünme becerileri gelişmiştir.

 

Z Kuşağının Değer Algıları Nedir?

Z kuşağını tanımak için Z kuşağının değer algıları önemli bir yere sahiptir. Z kuşağı emek, sevgi, sabır gibi konularda zorluklar çekmektedirler. Her şeyin hızlı bir şekilde olup bitmesini isterler ve kendileri için her şeyin genel geçer kavramlardan oluşmasına yabancılık çekmezler. Örneğin kendileri için bugün değerli olan bir şey yarın oldukça değersiz olarak algılanabilmektedir. Özellikle teknolojik gelişimleri yakından takip ederek kullandıkları için de bu alanın dışında kalan şeylere uzaklık taşırlar. Özellikle dikkat çekmek adına kendilerini ön plana çıkarmayı severler. Başkaları ile olan ilişkilerinde çoğunlukla yıkıcı olabilmektedirler. Yeni değer yargıları yaratmak için mücadele vermektedirler.